Kategoriarkiv: Miljø og bærekraft

Vær en turist som tenker på bærekraft

world-water-day-desktop-save-water-world-800x600

Å være turist betyr ikke det samme som at alle bærekraftige tanker og vaner skal kastes på båten. Så hvorfor ikke bli en turist som tenker på bærekraft, og ivaretar ressursene på de stedene du besøker?

Vi tar ofte med oss både gode og dårlige vaner i kofferten. Og det som vi fra Norge ofte tenker lite på er mangelen på vann og elektrisitet rundt i verden. Det er ikke mange steder vi besøker som er så godt utstyrt både med drikkevann og energi fra vannkraft som oss.

Så hvorfor ikke bli litt mer bevist på hva akkurat du kan gjøre for å bevare den livsviktige ressursen vannet er. Og kanskje litt mer bevisst på energibruken også?

Norsk Økoturisme og Verdens Miljødag

villjordbær i blomstI anledning Verdens Miljødag er det naturlig å løfte opp begrepet økoturisme.  

En bærekraftig utvikling og utnyttelse av verdens ressurser er alles ansvar. Vi som turister og kunder har en stor mulighet til å påvirke en positiv utvikling.

Her er retningslinjene for Norsk Økoturisme, med mange punkter som også kan overføres til oss som forbrukere. Økoturisme er også en egen sjanger på nettstedet VisitNorway.com

Retningslinjer for Norsk Økoturisme 

En økoturismebedrift:
1. er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.

2. bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.

3. etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.

4. bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.

5. bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.

6. stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.

7. tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.